Om OssTeori og praksissGitarskolenPianoskolenStemming av pianoKontakt oss
 
 
Teori og praksiss
Teori og praksis:

1. Betaling (forskuddvis)
   
2. Undervisningsåret:
 
Beregnes ut mai..Nytt semester fra 1. september
Med 1 undervisningstime i uken
Det må forutsettes at eleven går skoleåret ut. Men skulle noe uforutsett inntreffe og undervisningen må avbrytes, forbeholdes oppsigelsefristen på 1 måned.
   
3. Punktelig fremmøte
 
Fravær erstattes ikke.
Ved sykdom må det gis beskjed minst en dag på forhånd.
   
4. Undervisningstimer a 30 min kr 750,- individuell undervisning. Musikkstudio følger
skolens skolerute med hensyn til ferie/fridager.