Om OssTeori og praksissGitarskolenPianoskolenStemming av pianoKontakt oss
 
 
Gitarskolen
Ved Påhlman gitarskole får du undervisningen du trenger for å komme i gang eller komme videre med ditt gitarspill. Vi har over 60 års erfaring i å undervise alle aldersgrupper i å spille gitar.

Vi synes det er flott å kunne følge elevenes fremgang fra de første grep, til en stødig musikant som kan berike seg selv og andre, og bringe glede i sosiale sammenhenger.

Plan/generell info:

1. Fra september til mai:
 
Undervisningen følger skoleåret med ferie og fridager.
Vi starter opp primo september og tar sommerferie ultimo mai.
   
2. Undervisningsåret:
 
Kr……..for 4 undervisningstimer å 30 min, pr.uke.
Betales ved første gangs fremmøte. Individuell undervisning.
   
3. Oppsigelsefrist:
 
Oppsigelsefrist 1 mnd. (Det må forutsettes at eleven går skoleåret ut. Men skulle noe uforutsett inntreffe og undervisningen må avbrytes, forbeholdes oppsigelsefristen).
   
4. Fremmøte:
 
Eleven må møte til avtalt tid.
Fravær erstattes ikke, (gjelder ferie eller fritak utenom off. fridager). Timebeløpet for fraværsdagene(e) er kalkulert inn i månedsavgiften.
Sykdom regnes som lovelig fravær, men da må det gis beskjed minst en dag på forhånd.