Om OssTeori og praksissGitarskolenPianoskolenStemming av pianoKontakt oss
 
 
Pianoskolen
Ved Påhlman pianoskole får du undervisningen du trenger for å komme i gang eller komme videre med ditt gitarspill. Vi har over 60 års erfaring i å undervise alle aldersgrupper i å spille gitar.

Vi synes det er flott å kunne følge elevenes fremgang fra de første skalatoner, til en stødig musikant som kan berike seg selv og andre, og bringe glede i sosiale sammenhenger.

Plan/generell info:

1. Fra september til mai:
 
Undervisningen følger skoleåret med ferie og fridager, høst og vårsemester
Vi starter opp primo september og tar sommerferie ultimo mai
   
2. Forskuddsvis betaling:
 
Kr……..for 4 undervisningstimer å 30 min, pr.uke.
Betales ved første gangs fremmøte. Individuell undervisning.
   
3. Oppsigelsefrist:
 
Oppsigelsefrist 1 mnd.(Det må forutsettes at eleven går skoleåret ut. Men skulle noe uforutsett inntreffe og undervisningen må avbrytes, forbeholdes oppsigelsefristen).
   
4. Fremmøte:
 
Eleven må møte til avtalt tid. Er eleven forhindret fra og møte til timen må det gis beskjed snarest mulig.
Fravær erstattes ikke, (gjelder ferie eller fritak utenom off. fridager). Timebeløpet for fraværsdagene(e) er kalkulert inn i månedsavgiften.
Sykdom regnes som lovelig fravær, men da må det gis beskjed minst en dag på forhånd.